Vragen in Corona-tijden

Als makelaar trachten we proactief een antwoord te bieden op een aantal verzekeringstechnische vragen. Ongetwijfeld zal je ook een aantal vragen hebben omtrent je privésfeer: jij en je gezin!

Wij zetten deze vragen graag voor je op een rij en geven je hierbij een aantal aandachtspunten mee.
Ook hebben wij aan de verzekeraars een aantal vragen ter verduidelijking gesteld. Wij zullen jullie over hun antwoorden in een volgende flash informeren.

Houd er wel rekening mee dat dit algemene informatie is. Bij een schadegeval zullen we specifiek de voorwaarden van je individuele polis moeten bekijken. Onze schaderegelaars zullen betreffende de mogelijke schadeclaims optimaal geïnformeerd worden.

Hospitalisatie

Heb ik dekking als ik via de spoed getest wordt maar niet wordt gehospitaliseerd?

Als je via de spoed wordt opgenomen om na te gaan of je besmet bent met het coronavirus en je wordt nadien niet gehospitaliseerd, dan is er geen tussenkomst van de hospitalisatieverzekeraar in de kosten van de spoeddienst.
Dit zijn ambulante kosten die je wel voor een deel kunt recupereren bij je mutualiteit.

Heb ik dekking als ik via de spoed getest wordt en nadien wordt gehospitaliseerd?

Als je via de spoed wordt opgenomen om na te gaan of je besmet bent met het coronavirus en je wordt nadien gehospitaliseerd (minstens 1 ligdag), dan is er tussenkomst van de hospitalisatieverzekeraar, rekening houdend met de contractuele voorwaarden (ziekenhuiskeuze, éénpersoonskamer, tweepersoonskamer) en de contractuele vrijstelling.

Bijkomend voorziet de hospitalisatieverzekeraar tussenkomst in alle ambulante kosten gerelateerd aan deze opname gedurende de periode van 1 maand voor en 3 maanden na hospitalisatie (sommige polissen voorzien 2 maand voor en 6 maand na).

Verzamel desgevallend deze kosten na tussenkomst van de mutualiteit, bij de apotheker vraag je een BVAC-attest.

Ofwel stuur je deze kosten rechtstreeks naar je hospitalisatieverzekeraar (via de app) ofwel via onze bemiddeling.

Heb je een opnamekaart van je hospitalisatieverzekeraar, geef deze af aan de receptie van het ziekenhuis om de hospitalisatie en het derdebetalersregeling te activeren of volg de richtlijnen van je hospitalisatieverzekeraar omtrent de aangifte van een opname.

Uitgestelde opnames, Wat betekent dat voor de terugbetaling van de gerelateerde ambulante kosten verleend vóór die uitgestelde hospitalisaties?

Ziekenhuizen verplaatsen opnames voor niet-levensbedreigende aandoeningen of ingrepen naar een latere datum om plaats te maken voor coronapatiënten.
Er zal desgevallend specifiek de richtlijnen van jouw hospitalisatieverzekeraar moeten worden opgevraagd, hou zeker de ambulante kosten bij, mogelijks zal men hiermee rekening houden.
Mochten er ambulante kosten gemaakt worden (steeds gerelateerd aan de opname) in de periode tussen de initieel geplande opname en de nieuw geplande opname, gelieve deze kosten eveneens bij te houden.

Heb ik dekking als ik in quarantaine moet verblijven?

Als je door het coronavirus gedurende een bepaalde periode in quarantaine moet verblijven, zonder evenwel ziek te zijn, worden de kosten niet gedekt door de hospitalisatieverzekering.
Het verblijf in quarantaine is immers preventief, en is geen hospitalisatie.
Ben je of word je ziek en moet je al dan niet in quarantaine – gehospitaliseerd worden, dan betaalt de hospitalisatieverzekering de hospitalisatiekosten terug.

Gewaarborgd inkomen

Voor Belgen die verplicht technisch werkloos zijn, voorziet de overheid een werkloosheidsuitkering met een maximum van 1.450 € (afhankelijk van je huidige inkomen), verhoogd met 150 € per maand.
Een gewaarborgd inkomen voorziet dekking in het geval van een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of een ongeval.
Ben je niet ziek maar je bent wel technisch werkloos, dan kun je niet terugvallen op het gewaarborgd inkomen.
Ben je wel ziek ten gevolge van het coronavirus, dan kun je terugvallen op je gewaarborgd inkomen rekening houdend met de contractuele voorwaarden.
In de meeste polissen is er een eigen risico-termijn van 1 maand en moet er sprake zijn van een arbeidsongeschiktheid van minstens 25 %.
De verzekeraar zal na goedkeuring tussenkomst voorzien volgens de verzekerde rente en evenredig met het percentage arbeidsongeschiktheid.
Gelieve ons zeker te contacteren opdat wij je de nodige documenten ter opstart van het dossier kunnen bezorgen.

Annuleringsverzekering

Op de markt zijn er diverse polissen die een annuleringsverzekering voorzien. De ene polis is al uitgebreider dan de andere. Bijgevolg dienen we hierin zeer algemeen te informeren.

Wat als ik nog geen reis heb geboekt maar dit wel plan te doen?

Indien je nog geen reis hebt geboekt, adviseren wij je om dit ook nog niet te doen. De mogelijkheid bestaat erin dat de bijstandsverzekeraar, touroperator of luchtvaartmaatschappij geen tussenkomst verleent omwille van risico-aanvaarding.

Wat als ik wel al een reis heb geboekt?

Heb je wel al een reis geboekt nog voor de coronaperiode begonnen is, dan kunnen wij je het volgende adviseren:
Volg in eerste instantie de instructies van je touroperator of luchtvaartmaatschappij op. Mogelijks worden ze vanuit de overheid verplicht om je reis te annuleren en bieden ze je de keuze om je de reis terug te betalen of uit te stellen.
Slechts enkele polissen voorzien tussenkomst in de annulering van de reis wanneer er een inreisverbod in het betreffende land geldt.
Momenteel heeft het dus geen zin om nu al je reis te annuleren. Wacht best tot op het laatst moment zodat je de juiste instructies kunt volgen.
Alvorens uit eigen beweging te annuleren, neem ook best eerst met ons contact op zodat wij je specifiekere richtlijnen kunnen geven.
Vanuit onze adviserende dienstverlening hopen wij je hiermee een ondersteunend karakter te kunnen bieden.

Zorg goed voor gezelf en voor de anderen.


Volgende vragen hebben wij aan de sector van verzekeraars gesteld:

  1. Wordt inkomstenverlies door Corona gedekt door bedrijfsschade of andere polissen ?
  2. Hoe is de dekking geregeld van thuiswerk in arbeidsongevallenverzekering ?
  3. Welke dekking van niet-draagbaar informaticamateriaal dat wordt meegenomen naar huis in het kader van thuiswerk?
  4. Is er dekking in B.A. voor maatregelen die de werkgever neemt mbt Corona ?
  5. Wordt de tijdelijke wijziging van activiteiten van personeel – bv medewerkers die op het werk een andere job moeten doen omdat collega’s thuis werken, bv een bediende die rekken moet aanvullen - tgv corona, of het occasioneel uitvoeren van taken voor de werkgever tijdens technische werkloosheid gedekt in BA en AO ?
  6. Is een verlaging van de premies voor IPT is mogelijk ?
  7. Is er dekking en geen verhaalsrecht mbt voertuigen die niet gekeurd kunnen worden omdat de autokeuringsstations gesloten zijn ?
  8. Verlenging van ABR-dekking-periode tgv stilstand werven door Corona?
  9. Wordt Corona gedekt door een overlijdens-, uitvaart- of schuldsaldoverzekering ?