Nieuwe erfwet – deel 2

Is het interessant om bij een schenking voor een Nederlandse notaris te kiezen?

In het verleden werd er wel eens beroep gedaan op een Nederlandse notaris om een schenking met behoud van vruchtgebruik te regelen. Via een buitenlandse notaris kon je de schenkingsbelasting vermijden. Die zogenaamde ‘kaasroute’ is echter al enkele jaren dichtgetimmerd. Als de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik voor een Nederlandse notaris gebeurt zal je als begunstigde op een bepaald moment altijd erfbelasting betalen. Het maakt niet uit of er minder dan drie of meer dan drie jaar verstrijken tot het overlijden van de schenker.

Enkel voor een schenking van roerende goederen in volle eigendom betaal je via de notaris in Nederland geen schenkingsrechten noch erfbelasting (mits de schenker nog drie jaar na datum in leven blijft). Roerende goederen kun je echter net zo goed via handgift schenken. En het is ook comfortabel om eens met je lokale notaris door te praten wat je vooraf beter schenkt en wat je in de erfenis laat.

 

Ook nog goed om weten… Wat is een duolegaat en wanneer is dat interessant?

Als erflater kun je via een testament een legaat vermaken aan een persoon of aan een goed doel. Een duolegaat is een dubbel legaat, waarbij slim wordt omgegaan met het betalen van erfbelasting. In het duolegaat wordt afgesproken dat de erfbelasting van degene voor wie een hoog successietarief van toepassing is, betaald wordt door degene die tegen een zeer laag successietarief erft. De regeling wordt dan zo opgezet dat beiden er profijt bij doen.

De formule van het duolegaat is interessant als de erfbelasting het gros van de erfenis opsoupeert, bijvoorbeeld wanneer de begunstigde een verdere verwant of een vreemde is. Bij een duolegaat kan de erfbelasting op het erfdeel van een nichtje bijvoorbeeld betaald worden door de vzw van een goed werk. In Vlaanderen betaalt een neef of een tante bijvoorbeeld tussen de 40 en 65% erfrechten al naargelang de schijf van het erfdeel. Een vzw van een goed doel, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut genieten in Vlaanderen daarentegen van een verlaagd tarief voor de successierechten van 8,5 procent, van de eerste tot de laatste euro, dus ongeacht de schrijf van het erfdeel. Het mogelijke profijt door het goede doel of de stichting mee in een duolegaat op te nemen bedraagt dus al snel enkele tientallen procenten van de erfenis. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het successietarief voor legaten aan vzw’s en private stichtingen 12,5% op voorwaarde dat die fiscale attesten voor giften kunnen uitreiken. Anders is het 25%.

Meer info

Kijk op notaris.be voor meer details over de aankomende nieuwe erfenisregels successierechten en tarieven.

Om je nalatenschap te plannen, neem contact op met de notaris of je Plus++makelaar.