Kan ook jij onbelast bijverdienen?

Sinds midden juli 2018 kunnen werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden onbelast bijverdienen. Initieel ging het om maximaal 500 euro per maand, of 6000 euro per jaar. Door indexatie is het plafondbedrag voor het aanslagjaar 2019 verhoogd tot 6130 euro per jaar of 510,83 euro per maand. Indien deze grens wordt overschreden, zullen alle inkomsten als beroepsinkomsten beschouwd worden.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Uiteraard komt niet elke activiteit hiervoor in aanmerking. Het moet uitdrukkelijk gaan om occasionele dienstverlening aan particulieren of verenigingen. Een aantal concrete voorbeelden : kinderoppas, stadsgidsen, bijlessen, kleine onderhoudswerken aan of rond de woning, onderhoud grasveld voor een voetbalploeg, sporttrainer, administratief beheer voor een vereniging …

Ook diensten aan de deeleconomie via erkende platformen zijn prestaties die in aanmerking worden genomen.

Een overzicht van alle toegelaten activiteiten vind je hier: https://www.vlaanderen.be/nl/werk/werk-zoeken/onbelast-bijverdienen

Mag ook jij onbelast bijverdienen?

Voor diensten aan burgers of verenigingen kan dat als je ‘gewoonlijk en hoofdzakelijk een beroepsbezigheid hebt. Concreter:

  • Je bent werknemer: dan moet je minimaal 4/5 werken
  • Je bent zelfstandige in hoofdberoep: je mag niet dezelfde activiteit uitoefenen als je hoofdactiviteit: een zelfstandige loodgieter mag bijvoorbeeld niet onbelast bijverdienen als loodgieter
  • Je bent gepensioneerd: dan kan je steeds onbelast bijverdienen tot het plafondbedrag

Let wel: studenten, huisvrouwen/huismannen en werkzoekendenkomen niet in aanmerking.

Iedereen mag bijklussen in de deeleconomie. Zelfstandigen mogen niet dezelfde activiteit uitoefenen als hun hoofdactiviteit.

Procedure

  • Als je in je vrije tijd een klus opknapt voor een andere burger, moet je de aangifte zelf doen. Hoe? Door je via de elektronische applicatie bijklussen.be aan te melden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Kies voor het profiel ‘Bijklusser’ en volg de link ‘Ik wil bijklussen voor een andere burger’.
  • Als een vereniging beroep doet op jou om in je vrije tijd een betaalde taak uit te voeren, moet de vereniging de aangifte doen. De vereniging kiest – op de applicatie bijklussen.be -voor het profiel ‘Vereniging of openbaar bestuur’. Via de link ‘Ik vertegenwoordig een vereniging’ kiest ze, afhankelijk van het type vereniging, hoe ze zich aanmeldt in het loket.
    Je kan je hier ook aanmelden als burger om na te gaan of je nog mag bijklussen en of een vereniging aangifte voor jou heeft gedaan.
  • Deeleconomie: inkomsten die je krijgt via een deeleconomieplatform moet je aangeven op je belastingbrief. Je hoeft ze dus niet aan te geven via de onlinedienst Bijklussen.be. Het deeleconomieplatform geeft jouw inkomsten na afloop van het jaar door aan de FOD Financiën.

Bron: https://www.vlaanderen.be/nl/werk/werk-zoeken/onbelast-bijverdienen