De woningpas

Wat is het?

Eind 2018 werd de Vlaamse woningpas gelanceerd. In dit gratis digitaal paspoort vindt de eigenaar voortaan in één oogopslag alle beschikbare info van z'n woning terug. Zo wil de Vlaamse overheid het (ver)bouwen of (ver)kopen van een woning vereenvoudigen, bijvoorbeeld door het papierwerk beheersbaar te maken.

Voor welke woningen?

De woningpas is momenteel beschikbaar voor eengezinswoningen en enkel voor particulieren. Voor appartementen of collectieve gebouwen zal er meestal nog geen woningpas beschikbaar zijn. Ook gegevens over de renovatie die u zelf uitvoerde zult u niet zien in de woningpas. Het zelf toevoegen en bewaren van documenten omtrent uw renovatie zal in de toekomst wel mogelijk zijn.

Welke informatie is nu reeds beschikbaar?

Eigenaars van eengezinswoningen zien momenteel volgende domeinen in de woningpas:

 • Algemene gebouwinformatie zoals ligging, indeling, …
 • Opgemaakte EPC's of EPB-aangiftes van de woning en energie-informatie
 • Bodemgegevens uit het Grondinformatieregister (GIR)
 • Zonnekaart
  • Omgevingsinformatie: overstromingsgevoeligheid, onroerend erfgoed, bestemming volgens gewestplan, …
  • Stappenplan: wat te doen bij (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren

Welke informatie wordt later toegevoegd?

Op termijn zal de woningpas uitgebreid worden met meer informatie en functionaliteiten:

 • Het vernieuwde EPC met renovatiestappenplan met kostinschatting
 • Checktool woningkwaliteit
 • Attesten rond woningkwaliteit zoals het conformiteitsattest, het technisch verslag woningkwaliteit en de besluiten omtrent ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen
 • Mogelijkheid tot aanvragen bodemattest
 • Woningpas voor woningen in eigendom van onderneming/vennootschap

Daarnaast zal de eigenaar in de toekomst zijn woningpas kunnen delen met derden. Er wordt gewerkt aan een digitale kluis waarbij de eigenaar of gemachtigden relevante documenten kan toevoegen in de woningpas, zoals niet-digitale attesten.

Kenmerken woningpas

De woningpas is volledig gratis en wordt automatisch samengesteld. De woningpas hoort bij de woning. Bij verkoop van een woning wordt de woningpas automatisch toegewezen aan de nieuwe eigenaar, met alle informatie waarover de overheid beschikt i.v.m. deze woning. De nieuwe eigenaar moet deze dus niet aanvragen.

Ontdek jouw woningpas

De woningpas is gratis toegankelijk na het inloggen op https://woningpas.vlaanderen.be met een elektronische identiteitskaart, token of itsme-app.

Bronnen: https://woningpas.vlaanderen.be, www.energiesparen.be/woningpas; ovam.be