Brede weersverzekering gaat in 2020 van start

Exit Rampenfonds

De portefeuille van landbouwers ligt open en bloot op het veld, wordt wel eens gezegd. Daarmee wordt verwezen naar de grote impact die extreme weersomstandigheden kunnen hebben voor het inkomen van land- en tuinbouwers. De laatste jaren mochten land- en tuinbouwers dat meermaals ervaren: de extreme droogte van 2018 en de overvloedige regen in 2016 hadden een enorme impact op heel wat akkerbouwgewassen en grove groenten. De fruitteelt heeft sinds de Pukkelpopstorm in 2011 al heel wat woelig weer gekend: windhozen, hagelbuien, extreme nachtvorst, zonnebrand, enz.

Het Rampenfonds moest de afgelopen jaren dan ook al veelvuldig in actie treden. Een tijdje geleden besliste de regering om de twee bestaande rampenfondsen (het Vlaams Rampenfonds en het Landbouwrampenfonds) samen te voegen en vanaf 2020 te vervangen door een weersverzekering die de landbouwers zelf moeten afsluiten op de private verzekeringsmarkt. Om die zogenaamde brede weersverzekering van de grond te krijgen, voorziet de overheid de eerste jaren een tussenkomst in de kost van de verzekeringspremies.

 

De brede weersverzekering

Concreet kunnen land- en tuinbouwers vanaf 2020 een subsidie ontvangen tot 65 procent van de verzekeringspremie. Daarvoor moeten ze een brede weersverzekering afsluiten bij één van de vijf door de overheid erkende verzekeraars.

Elk van deze aanbieders heeft de vrijheid om eigen accenten te leggen in de polisvoorwaarden, zoals eigen risico, normen voor weersfenomenen, maximale uitbetaling, enz. “We raden landbouwers aan om de voorwaarden en details van de verschillende verzekeringspolissen door te nemen en na te gaan welke verzekering het beste aansluit bij de behoeften van het bedrijf”, zegt Nele Vanslembrouck, woordvoerder van het Departement Landbouw en Visserij. De verzekering moet afgesloten worden voorafgaand aan het teeltseizoen en om de subsidie van 65 procent van de totale verzekeringspremie te ontvangen, moet de landbouwer in zijn verzamelaanvraag aangeven voor welke percelen hij een verzekering heeft afgesloten.

Om land- en tuinbouwers aan te moedigen om de stap te zetten naar de private markt voor het verzekeren van zijn gewassen, heeft de overheid een stok achter de deur voorzien. Wie minder dan 25 procent van het bedrijfsareaal verzekert via de brede weersverzekering, komt na 2020 niet meer in aanmerking voor vergoedingen uit het rampenfonds voor niet-verzekerde teelten. Wie 25 tot 50 procent van zijn bedrijfsareaal verzekert, kan in 2020 rekenen op een tussenkomst van het rampenfonds van 40 procent voor niet-verzekerde teelten. Wie meer dan de helft van het areaal indekt op de private verzekeringsmarkt kan 80 procent van de schade van niet-verzekerde teelten verhalen op het rampenfonds. Jaar na jaar daalt het percentage dat het rampenfonds tussenkomt met acht procent. Vanaf 2025 zal op die manier de tussenkomst van het rampenfonds tot nul herleid zijn.

Meer praktische info op jouw maat?

Neem contact op met de dichtstbijzijnde Plus++ makelaar. Hij geeft je graag en accuraat het best passende advies.

 

Bron: vilt.be